Invitatie participare sistem modular de clase
December 6, 2022

Nr. inreg. …..3952………/.06.12.2022

 

UPDATE- DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR ESTE 14.12.2022, ORA 10:00

                                                                                                                 

 

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

            Avem  onoarea sa va invitam la  procedura de achizitie publica lucrari de proiectare  si executie SALA DE SPORT TIP BALON   cf caiet de sarcini si  anexa nr. 1

            Contractul  va fi atribuit prin achizitie directa prin portalul  https://sicap-prod.e-licitatie.ro/.  sau offline .

 

            Valoarea estimata totala a achizitiei este de cca 865.546 lei  + tva astfel si consta in executia si livrarea unui ansamblu  SALA DE SPORT TIP BALON (proiectare si executie).

            Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda formularele de mai jos.

            Propunerea tehnica-Ofertantul va elabora  propunerea tehnica astfel incat sa furnizeze toate informatiile cu privire la specificatiile tehnice ale lucrarilor ce se vor efectua sau alte costuri necesare pentru indeplinirea contractului.

            Propunerea financiara-va cuprinde valoarea lucrarilor  cuprinse in CS

            Ofertantul  va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul  contractului de achizitie publica.

            Oferta va fi redactata in limba romana.

            Criteriul  care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestari servicii: pretul cel mai scazut.

            Adresa  la care se depune oferta: Bucuresti, Bd. Ion Mihalache, nr. 126, sector 1, Bucureşti la Secretariat.

            Data limita de depunere a ofertelor 09.12.2022 ora 14:00

            Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0212242026

caiet de sarcini sala de sport tip BALON

MEMORIU TEHNIC sf BALON

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.